HỆ THỐNG ĐÓNG MỞ CƠ CẤU NGOẶM VÀ GIỮ GỖ, DÙNG CHO TAY MÁY CHẶT HẠ

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Hệ thống đóng mở cơ cấu ngoặm và giữ gỗ, dùng cho tay máy chặt hạ

  • Hãng KETO
  • Hành trình mở và kẹp tay bốc 40÷60cm
  • Lực kẹp 0.8÷ 1.5 tấn
  • Điều khiển tay bốc theo yêu cầu.
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Giá bán: 10.000 ÷ 15.000 USD
  • Thông tin thêm xin liên hệ trực tiếp.